KIRKEN ER BEDRE END SIT RYGTE

”Kirken er sin egen værste fjende. Præster og andre kirkefolk udtaler sig for ofte om, hvor galt det står til, og hvor trist det hele er. Men i virkeligheden er kirken en kæmpe succes, og det burde fortælles”, sagde Manu Sareen ved Kirkernes Mediedag d. 19. januar i Fredericia.
Dagen var arrangeret af Danmarks Kirkelige Mediecenter og Kirkeligt Medieakademi. Medindbydere var Menighedsrådsforeningen, Sognemedhjælperforeningen og Folkekirken.dk.


Og kirkeminister Manu Sareen var temmelig skrap visse steder i sit oplæg. Han advarede mod ”at tale kirken ned” gennem negative og problemfokuserede debatindlæg i medier som Kristeligt Dagblad. For det står slet ikke så slemt til, som medierne ofte giver udtryk for.
Manu Sareen fortalte bl.a., hvordan hans kolleger i andre europæiske lande undrer sig over, at over halvdelen af danske unge vælger at blive konfirmeret. Sådan ser virkeligheden slet ikke ud andre steder.
Det går altså stadig godt i kirken i Danmark, selv om medierne ofte giver indtryk af det modsatte.

Kommunikation er kirkens DNA
Kirken skal blive bedre til at fortælle den gode historie om sig selv, mener kirkeministeren. Det er vigtigt at tale kirken op i stedet for at tale den ned, og det er vigtigt at være rummelig og møde mennesker, hvor de er.
”Fra begyndelsen har kirken gjort sig umage med at kommunikere til helt almindelige mennesker, og det skal den blive ved med. Jesus lagde nemlig kommunikation ind som en del af kirkens DNA med ordene: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple”. Det er helt centralt i kristendommen, og kirken skal ikke være bange for at tage nye kommunikationsformer i brug, bare de virker.”


Nytænkning er nødvendig
Sareen sammenlignede kirkens arbejdsvilkår med politikerens – man er i hård konkurrence om folks opmærksomhed og må kæmpe for at skabe en platform og derfor er nytænkning også nødvendig.
Ofte virker det alternative godt. Når man f.eks. i Vor Frelsers kirke på Christianshavn spillede Postmand Per fra klokkespillet, da børn og forældre var på vej i skole og børnehave, så virkede det. Pludselig så folk kirken, som de ellers var gået forbi dag efter dag. De stoppede op og forholdt sig måske for første gang til kirken.
Ministeren erkender, at der ofte er strid i kirken om moderne kommunikationsformer. Nogle foretrækker traditionelle måder at kommunikere på.


Brug de sociale medier
Men for Manu Sareen er der ingen tvivl om, at kirken også må forholde sig til den internetvirkelighed, som er den moderne travle danskers virkelighed. Det betyder blandt andet, at kirken skal være synlig på facebook og i andre sociale medier. På den måde tager man kirkens medlemmer alvorligt. Nytænkning og tradition kan sagtens gå hånd i hånd. I forbindelse med højtider og store begivenheder som dåb og begravelse søger mennesker ofte de traditionelle ritualer, hvorimod det i hverdagen ofte er det alternative og nytænkende, der kan få dem til at stoppe op og tænke.


Vær hvor mennesker er
Evne og villighed til at møde mennesker, hvor de er, kommer til udtryk, når unge Københavnske præster deltager i baby- eller bryllupsmesser. Der snakker de med mennesker om livets store spørgsmål, og er med til at skabe modhistorier til de negative historier om kirken. Og de kritiske røster må, ifølge Manu Sareen, forholde sig til, at kirken er nødt til at følge med tiden.
- Der går ingen skår af kirken ved at udvise rummelighed – og hvis noget virker for nogen, så vil jeg blot glæde mig over det, sagde ministeren.
- Men præster skal for alt i verden passe på med at spydig omtale af hinanden. Ord skaber virkelighed. Og det gør negative ord også. Så fortæl i stedet den gode historie, og diskutér uenigheder på en positiv måde. Jeg har en tro på kirken. Den levende danske folkekirke er god nok, sluttede Manu Sareen.

På Kirkernes Mediedag medvirkede også kommunikationsrådgiver Søs Marie Serup og tidligere redaktør, nu generalsekretær i Bibelselskabet, Morten Thomsen Højsgaard. Ind imellem holdt arrangører og medindbydere ikke færre end 16 workshops.

I samarbejde med

 

INDTRYK FRA 2013

 

DET SIGER DELTAGERNE

"Fremragende foredrag! Jeg suger til mig af ny viden."
Jan Høj Andersen, kommunikationsmedarbejder i Haderup Menighedsråd


"Mine forventninger blev opfyldt. Vi skal fortsætte med at være åbne, synlige og blive en medievant kirke. Efter 10 år i dansk kirke har jeg lært mig, at vi har verdens bedste budskab. Et initiativ som det i dag er guld værd og inspiration til at turde gå videre."
Frauke Meldgård, webmaster og kontakt til pressen i Herning Kirke


"Der er blevet sat fokus på hvor meget kirken trænger til en gennemgribende "reformering" i sin måde at kommunikere på. Vi må prioritere det og være villige til at bruge penge på kommunikation. Vi har taget mange initiativer allerede og er blevet vant til mediet, men vi skal have flere med, så kirken forbliver relevant."
Eva Wiwe Løbner, sognepræst i Kliplev og med i Kirkernes kommunikationsudvalg i Haderslev Stift